Известување до жителите на населените места Јегуновце, Подбреѓе, Јанчиште, Раотинце, Копанце, Шемшово, Жилче, корисници на  водовод на мрежа од општина Јегуновце.

Accessibility