Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе останат дел на жителите од населено место Жилче.

Ве известуваме дека екипа од комуналното претпријатие ЧИСТОТА ДООЕЛ Јегуновце веќе вршат интервенција на самиот цевковод од водоводната мрежа која се очекува целосно да биде оспособена до 13 часот.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility