Се известуваат жителите на Општина Јегуновце дека првиот наврат од дезинсекција против возрасни комарци во 2017 година по земјен пат ќе се реализира на 31 Мај  во период од 21:00 до 04:00 часот.

Релацијата на третирана површина е предходно утврдена од страна на стручни лица вработени во Општина Јегуновце. Третирањето ќе се изврши со биоцид Aqua K-Othrine за кое има решение за употреба од М.З на Р.Македонија со доза препорачана од произведувачот и СЗО.

Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility