Согласно законот за заштита на населението од заразни болести сл.веснинк бр.66/2004, а во договор со локалната самоуправа на Јегуновце за спроведување на теристичка ларвицидна дезинсекција на територија на Општина Јегуновце, ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово го издава следното сооптение:

Деновите од 28 до 30.05.2018 година ќе се врши теристичка ларвицидна дезинсекција на општина Јегуновце. Дезинсекцијата ќе се врши со рачни и моторни пумпи и апарат УЛВ.

Поради спецификата на работата активностите ќе се вршат преку ден во орманите и мочуришта во наведениот период, почнувајќи од 09 часот.

Во случај на неповолни временски прилики истата ќе биде одложена за што дополнително ќе ве информираме.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility