Се известуваат жителите од населените места Шемшово и Жилче како и жителите од околните населени места од општина Јегуновце почнувајќи од 02.05.2018 година па во наредните 30 дена вклучувајќи ги и саботите,  ќе се спроведуваат градежни активности на регионалниот пат Р29274, односто ќе биде извршено надградба на постоечкиот коловоз.

Општина Јегуновце ги известува а воедно и задолжува сопствениците на нивите кој се наоѓаат покрај овој регионален пат да ги отстранат стеблата и дрва кој се на работ на коловозот од лева и десна страна.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility