Општина Јегуновце 2018 година – Се известуваат жителите од населено место Сиричино на ден 22.04.2018 година во временски период од 08.00 – 16.00 часот, да не вршат испаша на стока, берба на дрва, движење и сл, како да не би дошло до несакани последици бидејќи СВР Тетово  ќе изведе пробни испукувања за физички и правни лица согласно законот за оружје во военото стрелиште „Еребино“.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Accessibility