Општина Јегуновце 20.03.2018 година – Се известуваат жителите од населено место Сиричино во деновите 1,7,15,21,29.04.2018 година во време од 07.00 – 15.00 часот, да не вршат испаша на стока, берба на дрва и сл како да не би дошло до несакани последици бидејќи СВР Тетово – ПС Тетово ќе отпочне со пробни испукувања за физички и правни лица согласно законот за оружје во военото стрелиште „Еребино“.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility