Општина Јегуновце 08.01.2020 година поради појава на дефект со електро мрежата која го напојува регионалниот водовод на општина Јегуновце во прекин е водоснабдувањето.

Ве известуваме дека екипа од ЕВН веќе работи на отклонување на дефектот и во секој моемент се очекува регионалниот водовод повторно да биде во функција.

Изготвли:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility