Општина Јегуновце 15.03.2018 година – Се известуваат а воедно и задолжуваат сопствениците на нивите кој се наоѓаат покрај регионалниот пат Р-2234 Јегуновце-Пршовце во најбрз временски период да ги отстранат стеблата и дрвата кој се на работ на коловозот од лева и десна страна, бидејќи е започнато со градежни активности на истиот.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility