Согласно законот за заштита на населението од заразни болести ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово  во договор со локалната самоуправа на Јегуновце  спроведува  теристичка ларвицидна дезинсекција на територија на Општина Јегуновце.

Деновите од 02 до 03.05.2019 година ќе се врши теристичка ларвицидна дезинсекција на општина Јегуновце. Дезинсекцијата ќе се врши со рачни и моторни пумпи и апарат УЛВ.

Поради спецификата на работата активностите ќе се вршат преку ден во орманите и мочуришта во наведениот период, почнувајќи од 09 часот.

Во случај на неповолни временски прилики истата ќе биде одложена за што дополнително ќе ве информираме.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility