Се известуваат жителите од населеното место Шемшово како и останатите населени места кои користат вода за пиење од водоводната мрежа со која стопанисува комуналното претпријатие ЧИСТОТА ДООЕЛ Јегуновце, според последни извршени анализи од страна на институтот за јавно здравје Тетово ви укажуваме дека водата е исправна за пиење.

Прилог анализа за состојбата на водата.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Accessibility