Се известуваат жителите од населено место Сиричино како и сите останати жители, во деновите 23.09.2018 гидина како и 07,14 и 21.10.2018 година во временски период од 08.00 па се до 15.00 часот, да не се движат на релација покрај военото стрелиште „Еребино“ да не би дошло до несакани последици бидејќи вработените на СВР Тетово ќе изведат боево гаѓање.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility