Дарко Блажески
Градоначалник на Општина Јегуновце

АДРЕСА

Општина Јегуновце
Градоначалник на Општина Јегуновце
1215 Јегуновце

Е – контакт
darkoblazevski4@gmail.com

Телефонски број: 070/263-795

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Роден е 16.03.1975 г. во Тетово, Република Северна Македонија.
Брачнa сoстојба: Семеен човек, татко на три деца
Хоби:Рибарство

ОБРАЗОВАНИЕ
• Европски универзитет на Република Северна Македонија, Факултет за детективи и криминалистика – Дипломиран Детектив во областа на безбедноста и криминалистиката.

РАБОТНО ИСКУСТВО
• Управител на НЕДА-ПРОМ Јегуновце од 2002 до 2017 година

Accessibility