Димитар Костадиноски
Градоначалник на Општина Јегуновце

АДРЕСА

Општина Јегуновце
Градоначалник на Општина Јегуновце
1215 Јегуновце

Е – контакт
dime.kostadinoski@yahoo.com

Телефонски број: 071/329-457

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Роден е 26-04-1977  г. во Тетово, Република Северна Македонија.
Брачнa сoстојба: Семеен човек, татко на две деца
Хоби:

ОБРАЗОВАНИЕ
• Дипломиран Економист

РАБОТНО ИСКУСТВО

 

Accessibility