Të tri shkollat fillore në territorin e Komunës së Jegovcit i hapën dyert për nxënësit për vitin shkollorë 2020/2021

Para dhe në shkollë zbatohen të gjithës masat e detyrueshme dhe protokollet për mbrojtje nga Kovid-10, për rrjedhje të sigurte të këtij viti shkollorë e cili është shumë më ndryshe nga të deritanishmet.

Në pajtim me vendimin e Qeverisë mësimi me prezencë fizike kanë nga klasa e 1-3 në të tri shkollat e fillore. Me leje të Komisionit për sëmundje ngjitëse është e lejuar  që edhe në klasat të larta në disa SHFT të cilat i plotësojnë kushtet.

Accessibility