Sot, më 14.12. 2021 – ka filluar rrethimi i kopshtit të fëmijëve Mollëzat në f. Jegunovc

Kryetari i Komunës Kostadinoski personalisht bëri inspektim në aktivitetet ndërtimore. U konstatua se aktivitetet ndërtimore zhvillohen sipas standardet e përcaktuara të projektit.

Me këtë veprim do të kompletohet edhe një projekt ku fëmijët për të mirën tanë do të jenë falënderues.

Accessibility