Kryetari i komunës Darko Bllazheski të gjithë nxënësve iu uroji ditën e parë të vitit shkollor duke ju dëshiruar shumë suksese gjatë shkollimit.

Sot i vizitoi dhe iu dëshiroi mirëseardhje nxënësve të klasës së parë të të gjithë shkollave fillore të Komunës së Jegunovcit.

Gjatë vizitës për të gjithë nxënësit e klasës së parë të të gjithë shkollave fillore qendrore dhe territoriale kishte të siguruar dhurata modeste nga Komuna e Jegunovcit për një fillim me sukses të vitit shkollor.

Accessibility