Festa e komunës

Festë e Komunës Jegunovcit është: konstituimi i Këshillit parë mbledhjen e parëkonstituive Këshillit Komunës Jegunovcit, përkatësisht 18 Dhjetori.

Accessibility