Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit, në të cilën merren vendime të rëndësishme për funksionimin e vetëqeverisjes lokale. Para këshilltarëve në rend dite janë në shqyrtim disa raporte financiare, propozim-vendime për aktivitete rrjedhëse dhe në të ardhmen dhe projekte që do të realizohen. Puna transparente e këshillit është prioritet kryesor dhe qytetarët gjithmonë do të jenë të informuar për vendimet e rëndësishme që marrin organet dhe trupat punues të Komunës së Jegunovcit.

 

Accessibility