Është duke u zhvilluar mbledhja e pestë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit, në të cilën merren vendime të rëndësishme për funksionimin e vetëqeverisjes lokale dhe zgjidhjen e problemeve të qytetarëve të Komunës së Jegunovcit. Para këshilltarëve në rend dite janë në shqyrtim disa pika të kompetencës lokale, nga sfera e urbanizmit, arsimit, financave, projektet kapitale. Puna transparente e këshillit është prioritet kryesor dhe qytetarët gjithmonë do të jenë të informuar për vendimet e rëndësishme që marrin organet dhe trupat punues të Komunës së Jegunovcit.

Accessibility