Është duke u zhvilluar mbledhja e gjashtë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit, në të cilën merren vendime lidhur me funksionimin e vetëqeverisjes lokale dhe të institucioneve nën kompetencën e Komunës së Jegunovcit. Para këshilltarëve në rend dite janë disa pika të shqyrtimit, në fushën e arsimit, llogaritë vjetore të shkollave fillore, institucioneve publike dhe kopshteve, funksionimin e ndërmarrjes publike komunale, si dhe realizimin e buxhetit të komunës së Jegunovcit dhe shumë çështje të tjera në fushën e vetëqeverisjes lokale. Puna transparente e Këshillit të Komunës së Jegunovcit do të vazhdojë edhe në të ardhmen, ndërsa qytetarët gjithmonë do të jenë të informuar për vendimet që marrin organet e Komunës së Jegunovcit.

 

Accessibility