Më 27.10.2021 Dimitar Kostandinoski zyrtarisht e mori funksionin si Kryetrarë i Komunës së Jegunovcit

Pas marrjes së funksionit nga ana e Kryetarit të deritanishëm Darko Bllazhevski, i sapozgjedhuri Dimitar Konstandinoski u falënderua për besimin e dhëne dhe shprehu besim se do të jetë Kryetarë i të gjithë banorëve të Komunës së Jegunovcit, si dhe do të punojë me përgjegjësi, nder dhe transparencë.

Bllazheski ia urojë Kryetarit të ri mandatin katërvjeçar dhe i dëshiron suksese në punë dhe realizimin e të gjithë projekteve të cilat do të jenë në interes të qytetarëve.

Accessibility