Rusiono mbetet  zonë  e ndaluar për mbeturinat ndër të cilat edhe Komuna e Jegunovcit. Bllokimi i cili ishte e organizuar nga ana iniciativës së Qytetarëve  Stop Rusino është  vazhduar për të katërtën herë.

Aktivistët nuk lejuan qasje për kamionët të cilët bartin mbeturina deri të deponia, tash disa ditë nuk mundej të transportohet mbeturinat e pa mbledhura nga koshat  dhe kontejnerët në deponinë rajonale në Rusiono.

 Si vetëqeverisje lokale e Komunës së Jegunovcit punojmë që të gjejmë zgjedhje për këtë problem të hidhur me të cilën përballen qytetarët dhe i lusim për durim dhe mirëkuptim.

Accessibility