Lista e këshilltarëve Komunën e Jegunovcit
Mandati 2017-2021

 

Bojan Simovski

Lindur më: 20.09.1985 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jançishtë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: simovski.bojan @hotmail.com

 

 

Boban Stojanoski

Lindur më: 04.02.1973 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Rogaçevë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

 

Ollgica Trpçevska

Lindur më: 17.06.1969 – Zagrad

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Ratajë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

 

Vele Ristoski

Lindur më: 10.04.1979 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Zhillçë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: vele.te @hotmail.com

 

 

Sllavica Jovanoska

Lindur më: 30.09.1964 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Raotincë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

 

 

 

 

Daliborka Apostoloska

Lindur më: 09.11.1975 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Staro Sellë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

 

Angele Jovanovski

Lindur më: 04.12.1984 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Zhillçë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: angele.jovanovski@gmail.com

 

 

Darko Cvetkoski

Lindur më: 19.07.1975 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jegunovcë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

 

Jasmina Millovska

Lindur më: 28.05.1979 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Raotincë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: jmilovska@yahoo.com

 

 

Boban Zdravkovski

Lindur më: 15.04.1992 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Kopanicë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

 

Orhan Sabrii

Lindur më: 24.02.1985 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Shemshovë pn

Partia politike: BDI

e-kontakti: orhan.sabrii@hotmail.com

 

 

Besnik Fetai

Lindur më: 04.02.1995 – Prelubishtë

 

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Prelubishtë pn

Partia politike: BDI

e-kontakti: //

 

 

Kimete Kameri

Lindur më: 13.05.1979 – Shemshovë

 

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Jazhincë pn

Partia politike: BDI

e-kontakti: //

 

 

Zharko Jançeski

Lindur më: 23.03.1976 – Tetovë

 

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Staro sellë pn

Partia politike: LPM

e-kontakti: //

 

 

 

Accessibility