Lista e këshilltarëve në Komunën e Jegunovcit Mandati 2021-2025

 

Valentina Marçevska

Lindur më: 03.07.1978 – Tetovë

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Zhillçë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE e-kontakti: mmarchevska5@gmail.com

 

Perica Saveski

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jançishtë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

Mirosllav Dimoviq

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Rogaçevë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

Tomisllav Iloski

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Ratajë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

Simona Misajlloska

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Ratajë pn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

Millan Antovski

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jegunovcpn

Partia politike: VMRO-DPMNE

e-kontakti: //

 

Aleksandar Stefanoviq

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jegunovc pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

Sara Nikollovska

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jançishtë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

Nebojsha Gavrilloski

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Bellovishtë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

Beti Mishovska

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Zhillçë pn

Partia politike: LSDM

e-kontakti: //

 

Orhan Sabrii

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Shemshovë pn

Partia politike: BDI

e-kontakti: orhan.sabrii@hotmail.com

 

Artan Adili

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Jazhincë pn

Partia politike: BDI

e-kontakti: //

 

Sihan Ajeti

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Orashë pn

Partia politike: BDI

e-kontakti: //

 

Semire Ismaili

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Shqiptar

Adresa: Shemshovë pn

Partia politike: ASH

e-kontakti: //

 

Novica Petrovski

Lindur më: 00.00.0000

Përkatësia etnike: Maqedon

Adresa: Jegunovc pn

Partia politike: E Majta

e-kontakti: //

 

 

 

Accessibility