lajm

U majtë mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më 26.05. 2022 me fillim në orën 11:00 u mbajt mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën e komunës. Mbledhjen e udhëhoqi kryetari i këshillit të komunës së Jegunovcit Valentina Marçevska, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe kryetari i komunës Dimitar Kostadinoski.

Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit, në të cilën merren vendime të rëndësishme për funksionimin e vetëqeverisjes lokale. Para këshilltarëve në rend dite janë në shqyrtim disa raporte financiare, propozim-vendime për aktivitete rrjedhëse dhe në të ardhmen dhe projekte që do të realizohen. Puna transparente e këshillit është […]

Inspektimi i punimeve të ndërtimit të projektit të kolektorit në mes të Zhillçës dhe Shemshovës

Sot inspektova ndërhyrjet infrastrukturore në kuadër të projektit për kolektor të kanalizimit fekal, përkatësisht lidhjen e vendbanimit Zhillçë me kanalizimin e vendbanimit Shemshovë. Me përfundimin e punimeve të ndërtimit dhe vënien në punë të kolektorit, banorët e Zhillçës tashmë mund të kyçen në rrjetin e kanalizimit fekal. Funksionimi i kolektorit për kyçje zgjidh problemin me […]

Lexoni të gjitha postimet

Accessibility