lajm

Të moshuar, por jo të harruar

Organizata joqeveritare Milenium, me të parë nevojën për përkujdesje të pleqve që po vjen si pasojë e emigrimit masiv të të rinjëve nga Maqedonia e Veriut, e sidomos nga hapsira e Pollogut, analizoi gjendjen në teren, hartoi plan konkret veprimi dhe përpiloi dhe fitoi projektin ” Shërbime sociale – Përkujdesje për personat e moshuar në […]

Lexoni të gjitha postimet