lajm

Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit, në të cilën merren vendime të rëndësishme për funksionimin e vetëqeverisjes lokale. Para këshilltarëve në rend dite janë në shqyrtim disa raporte financiare, propozim-vendime për aktivitete rrjedhëse dhe në të ardhmen dhe projekte që do të realizohen. Puna transparente e këshillit është […]

Inspektimi i punimeve të ndërtimit të projektit të kolektorit në mes të Zhillçës dhe Shemshovës

Sot inspektova ndërhyrjet infrastrukturore në kuadër të projektit për kolektor të kanalizimit fekal, përkatësisht lidhjen e vendbanimit Zhillçë me kanalizimin e vendbanimit Shemshovë. Me përfundimin e punimeve të ndërtimit dhe vënien në punë të kolektorit, banorët e Zhillçës tashmë mund të kyçen në rrjetin e kanalizimit fekal. Funksionimi i kolektorit për kyçje zgjidh problemin me […]

Rregullimi i rrugës për në lokalitetin “Peshter” në Jegunovc

Në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale “Jegunovci” filluam aksionin për rregullimin e rrugës që shpie në lokalitetin “Peshter” në Jegunovc. Me ndihmën e makinerisë pastrohen mbeturinat ndërtimore dhe mbeturinat e mbetura përgjatë rrugës për në “Peshter”, e cila në një fazë të mëtutjeshme do të zgjerohet rruga dhe do të pastrohet plotësisht për të lëvizur […]

Lexoni të gjitha postimet

Accessibility