Вести

Одржана педесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 23.09.2021 година со почеток во 11:00 часот се одржа педесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 4 точки. Изготвил:Стојанче Антовски Општина Јегуновце

Честитка по повод 8-ми Септември – Денот на независноста

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце, советот и градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Северна Македонија им го честитаат 8-ми Септември Денот на независноста на Македонија со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина. 8-ми Септември е денот кога пред точно 30 години граѓаните на Македонија го остварија стремежот и го трасираа патот […]

Одржана педесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 31.08.2021 година со почеток во 12:00 часот се одржа педесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 14 точки. Изготвил:Стојанче Антовски Општина Јегуновце

ЈАВЕН УВИД за сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Рогачево

Согласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Рогачево, КО Рогачево, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-242 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на […]

Честитка по повод Курбан – Бајрам

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Курбан Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед. Им посакуваме добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување. Првиот ден од Курбан Бајрам е неработен ден за сите граѓани од муслиманска вероисповед.

Погледни ги сите вести

Accessibility