18 Декември 2017 година, Општина Јегуновце одбележува 21 година од нејзиното формирање.

По повод денот на Општина Јегуновце Градоначалникот Дарко Блажески, упатува честитки до сите жители на оваа општина.

На денешен ден пред 21 година се конституирал првиот повеќепартиски совет на Општина Јегуновце со што се исполни желбата на жителите од овој крај, да имаат своја општина која ќе биде поблиска до граѓаните.

За овие 21 година во Општина Јегуновце се изградени водоводи, резервари, канализации, локални патишта и улици, спортски игралишта, мрежа за улично осветлување, реконструирани се училишта и домови на културата, како и многу други проекти со што значително се подобрени условите на живеење на граѓаните на Општина Јегуновце.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility