Листа на Советници на Општина Јегуновце
Мандат 2021 – 2025

 

Валентина Марчевска
Роден: 03.07.1978 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Жилче бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт: mmarchevska5@gmail.com

 

Перица Савески
Роден: 00.00.0000 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Јанчиште бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Мирослав Димовиќ
Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Рогачево бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Томислав Илоски
Родена: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Ратае бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт:

 

Симона Мисајлоска
Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Ратае бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Милан Антовски

Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Јегуновце бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Александар Стефановиќ
Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м.Јегуновце бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Сара Николовска
Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Јанчиште бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Небојша Гаврилоски

Родена: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Беловиште бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:

 

Бети Мишовска

Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Жилче бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Орхан Сабрии
Роден: 24.02.1985 – Тетово

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Шемшово бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/orhan.sabrii@hotmail.com

 

Артан Адили
Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Јажинце бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Сихан Ајети 

Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Горно Орашје бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Семире Исмаили

Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Шемшово бб
Политичка партија: АА

E-контакт:/

 

Новица Петровски
Роден: 00.00.0000 – 

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м.Јегуновце бб
Политичка партија: Левица

E-контакт:/

 

 

 

Accessibility