Листа на Советници на Општина Јегуновце
Мандат 2017 – 2021

 

Бојан Симовски
Роден: 20.09.1985 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Јанчиште бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт: simovski.bojan@hotmail.com

 

Бобан Стојаноски
Роден: 04.02.1973 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Рогачево бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Олгица Трпчевска
Роден: 17.06.1969 – Заград

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Ратае бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Веле Ристоски
Родена: 10.04.1979 – Тетово

Национална припадност: Македонка
Адреса: н.м. Жилче бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт: vele.te@hotmail.com

 

Славица Јованоска
Роден: 30.09.1964 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Раотинце бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Далиборка Апостолоска

Роден: 09.11.1975 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Старо Село бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Ангеле Јовановски
Роден: 04.12.1984 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м.Жилче бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт:/ angele.jovanovski@gmail.com

 

Дарко Цветкоски
Роден: 19.07.1975 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Јегуновце бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Јасмина Миловска

Родена: 28.05.1979 – Тетово

Национална припадност: Македонка
Адреса: н.м. Раотинце бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт: jmilovska@yahoo.com

 

Трпко Кировски

Роден: 19.07.1952 – Туденце

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Туденце бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Бобан Здравковски
Роден: 15.04.1992 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м.Копанце бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Орхан Сабрии
Роден: 24.02.1985 – Тетово

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Шемшово бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/orhan.sabrii@hotmail.com

 

Бесник Фетаи
Роден: 04.02.1995 – Прељубиште

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Прељубиште бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Кимете Камери 

Роден: 13.05.1979 – Шемшово

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Јажинце бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Жарко Јанчески

Роден: 23.03.1976 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Старо Село бб
Политичка партија: НДМ

E-контакт:/

 

 

Accessibility