Локалната самоуправа на Општина Јегуновце, советот и градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Северна Македонија им го честитаат 8-ми Септември Денот на независноста на Македонија со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

8-ми Септември е денот кога пред точно 30 години граѓаните на Македонија го остварија стремежот и го трасираа патот на независна, демократска, самостојна, суверена и слободна Република Северна Македонија.

За многу години да ни е празникот!

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Accessibility