Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Македонија  им го честитаат 8-ми Септември Денот на независноста на Република Македонија со искрени желби за мир,благосостојба и подобра иднина.

8-ми септември е денот кога пред точно 27 години граѓаните на Македонија го остварија стремежот и го трасираа патот на независна, демократска, самостојна, суверена и слободна Република Македонија.

За многу години да ни е празникот!

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility