Локалната самоуправа на Општина Јегуновце  ви ја честита Новата 2017 ГОДИНА, со желби за многу здравје, среќа и благосостојба во сите свери на животот.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility