Како градоначалник денес имав чест да се сретнам со претставниците од верските заедници од џамиите од општина Јегуновце. На средбата разменивме меѓусебни размислувања и пораки за обединување на граѓаните од општина Јегуновце без разлика на вероисповест и религија. Упатив голема благодарност до Имамите за присуството на денешната средба со желба во иднина да организираме почести средби во проширок состав. Сите ние имаме овбрска да ги негуваме и почитуваме верата и религијата и заеднички да придонесеме за меѓуверска поврзаност и соработка меѓу граѓаните на општина Јегуновце.

 

Accessibility