Денес 05.05.2018 година  – Вработените од локалната самоуптава на Oпштина Jегуновце и вработените во комуналното претпријатие заедно со градоначалникот Дарко Блажески,  успешно спроведоја акцијата  за чистење и разубавување на животната средина.

Во акцијата акцент ставен беше на пошумување, чистење на дивите депонии, подигнување на комуналниот отпад како и чистење на улиците и парковите низ населено место Јегуновце.

Општина Јегуновце оваа заложба за почиста и поздрава животна средина  ја поместуваа меѓу најважните приоритети и ќе се залага за чистење на сите диви депонии на својата територија.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility