Симона Симовска која доаѓа од карате клубот ТИГАР 2003 од Беловиште, Општина Јегуновце е избрана за млада спортистка за 2017 година во Репулика Македонија.

Изборот „Спортисти на годината 2017“ го организира Агенцијата за млади и спорт на Репулика Македонија, додека оваа награда е од историско значење како за Симона и карате клубот ТИГАР така и за сите жители на Општина Јегуновце и пошироко.

Општина Јегуновце е горда на успесите на Симона Симовска и карате клубот ТИГАР предводен од трењерите Живорад и Сребра Мишовски и дава целосна подршка на истиот.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility