Претседател на Советот на Општина Јегуновце

Орхан Сабрии


Роден: 24.02.1985 – Тетово

Национална припадност: Албанец
Адреса: н.м. Шемшово бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/orhan.sabrii@hotmail.com

Општина Јегуновце
1215 Јегуновце

 

 

Accessibility