Претседател на Советот на Општина Јегуновце

Валентина Марчевска


Роден:03.07.1978 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Адреса: н.м. Жилче бб
Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

E-контакт:/mmarcchevska5@gmail.com

Општина Јегуновце
1215 Јегуновце

 

 

Accessibility