13.04.2018 година – Учениците од четврто одделение од подрачните училишта Симче Настовски од населено место Јажинце денеска имам можност да се запознаат со градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажески како и со работењето на самата локална самоуправа на Општина Јегуновце.

Учениците поставуват прашања, се запознаа со функционирањето на локалната самоуправа, објаснување добија и за проектите кој се реализираат за младите во оваа општина и многу друго.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility