Поради изведување на градежни активности при градење на хидроцентрала на река Вардар од страна на компанијата Барт Енерџи ДОО – Тетово на ден 25.08.2020 (Вторник) делумно затворен ќе биде регионалниот патен правец Јегуновце – Радуша во времетраење од 06:00 па се до 09:30 часот.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility