Општина Јегуновце 14.09.2016 годинаОУ Александар Здравковски“ од Јегуновце доби нова термо фасада преку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција. Ворамките на активностите учениците од ова училиште спроведоа повеќе активности со нивните врсници од ОУ „Шемшово“.

da347bd

На денешната свеченост во Јегуновце по повод завршувањето на фасадата меѓу присутнитните беа и градоначалникот на Општина Јегуновце Тони Коцескии аташето за воздухопловство во амбасадата на САД во Скопје потполковник Џенифер Форд.

ee53b

Со оваа термофасада која е од големо значење, учениците ќе учат во подобри услови, ќе имаат потопла зима како и ќе се заштеди со средства наменети за греење.

Општина Јегуновце и ОУ „Александар Здравковски“ како идосега остануваат отворени за соработка со УСАИД при Амбасадата на САД во Скопје.

c2482e

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце 14.09.2016 годинаОУ Александар Здравковски“ од Јегуновцедоби нова термо фасада преку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција. Ворамките на активностите учениците од ова училиште спроведоа повеќе активностисо нивните врсници од ОУ „Шемшово“.

da347bd

На денешната свеченост во Јегуновце по повод завршувањето на фасадата меѓуприсутнитните беа и градоначалникот на Општина Јегуновце Тони Коцескии аташето за воздухопловство во амбасадата на САД во Скопје потполковникЏенифер Форд.

ee53b

Со оваа термофасада која е од големо значење, учениците ќе учат во подобриуслови, ќе имаат потопла зима како и ќе се заштеди со средства наменетиза греење.

Општина Јегуновце и ОУ „Александар Здравковски“ како идосега остануваат отворени за соработка со УСАИД при Амбасадата на САД воСкопје.

c2482e

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility