По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 Декември , претставници од Општина Јегуновце заедно со градоначалникот Димитар Костадиноски  денеска ги посети лицата со посебни потреби.

Овие се лица кој се разликуваат  од останатите и нивната убавина е токму во таа посебност, во разликување и издвојување од останатите, затоа должност наша е да се грижиме да им биде олеснет  животот и исполнет со убави работи.

Овој ден посебен акцент заслужува за лицата кои што им е потребна и неопходна помош за изедначување со останатите во општествениот систем. Но само еден ден не е потребен туку секој ден посебно внимание заслужуваат сите.

Accessibility