На ден 24.01.2019 година Општина Јегуновце во соработка со Федерацијата на фармери на Репулика Македонија (ФФРМ), се одржа предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството.

На предавањето кое го одржа професорот од факлутетот за земјоделство и храна  Зоран Димов зедоа активно учество повеќе земјоделци и сточари од населените места од општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility