Денес 29.07.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки и дополнеет беше со уште 4 точки.

Присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен Ред

-Усвојување на записникот од триесетидевета седница на совет.

  1. Разгледување на финансиски извештај за извршување на буџетот на општина Јегуновце за II квартал за 2020 година, и заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
  2. Разгледување барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Accessibility