Денес 29.12.2017 година со почеток во 15:30 часот  се ордржа четврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 1 точа.

  1. Предлог – Одлука за донесување на општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во с.Туденце, Општина Јегуновце за кое нема урбанистички план.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility