Денес 29.12.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки и беше дополнет со плус 2, присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility