На ден 30.06.2021 година со почеток во 11:00 часот се одржа педесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 6 точки и беше дополнет со плус 4 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Accessibility