Денес 30.08.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 4 точки и беше дополнет со плус 3 точки,  присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записниците од дваесетитрета, дваесетичетврта и дваесетипетта седница.

  1. Разгледување на финансиски извештај за  извршување на Буџетот на општина  Јегуновце за II квартал за 2019 година и Заклучок за усфојување на финансискиот извештај.
  2. Предлог – Одлука за пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на општина Јегуновце.
  3. Предлог – Одлука за формирање на Локален Совет за превенција.
  4. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility