Општина Јегуновце 2018 година – Градоначалниците Дарко Блажески и Исен Асани присуствуаа на регионалниот патен правец Р-2234 Јегуновце-Пршовце каде лично направија увид во градежните активности кои се одвиваат на самата изградбата на овој проект.

Од направениот увид констатирано беше дека градежните активности се одвиваат според зацртаната динамика на изведба и овој проект се очекува да биде комплетиран наредните неколку дена.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility