Денес 28.10.2021 година – Започна поставувањето на нов асвалт на спортското игралиште  во основното училиште Александар Здравковски с.Јегуновце.

Како градоначалник на општина Јегуновце лично направив увид во градежните активности, ќе се залагам истите да се одвиваат според зацртаната динамика на изведба, и овој проект  да биде комплетиран наредните неколку дена.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility