Наградени најдобрите литературни творби од Фондацијата „Никола Кљусев“  од проектот „Творам за Македонија“ на тема „Домот во срцето мое“.

Во проектот учествуваат сите основни и средни училишта од Македонија, наградени се 10 ученици, пет од основните училишта и пет од средните, меѓу кој и ученичката Марија Наумоска која доаѓа од  СОУГ „Кирил Пејчиновиќ“, Тетово а е жител на населено место Јегуновце, општина Јегуновце.

Наградените од основните училишта добиваат стипендии за четиригодишно школување во приватното средно училиште САБА, а наградените од средните училишта добиваат ваучери за посетување на курсеви во организација на САБА.

Фондацијата „Никола Кљусев“  петта година по ред го реализира проектот “Творам за Македонија” со цел да го поттикне творештвото, убавото изразување, креативноста и натпреварувачкиот дух на учениците од основните и средните училишта во Македонија.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility