Општина Јегуновце 01.08.2017 год – Завршено со реконструкција на постоечко руинирано спортско игралиште во населено место Копанце.

Денес Градоначалникот Тони Коцески присуствуваше во населеното место Копанце каде лично направи увид во градежните активности кои се одвиваат на самата изградбата на овој проект, и посочи дека после оваа реализација ќе им се овозможи на младите од ова населено место непречено да спортуваат и се рекреираат.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility