Општина Јегуновце 23.06.2017 година – Реализиран уште еден проект, извшено е оградување на основното училиште во населено место Туденце.

Со цел поголема безбедност  и сигурност на учениците од ова населено место успешно е завршен и овој проект, извршено е оградување на училишниот двор на основното училиште во населено место Туденце.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од Буџет на Општина Јегуновце.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility