Општина Јегуновце ги известува а воедно и задолжува сопствениците на нивите кој се наоѓаат покрај регионалниот пат Пршовце – Јегуновце во рок од 15 дена да ги отстранат стеблата и дрва кој се  на работ на коловозот од лева и десна страна, бидејќи претстојниот период од три месеци ќе се изведуваат градежни активности на истиот Регионален пат Р-2234 односно ќе се реконструира, надградува и модернизира.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility